WOL on the road

WOLontheroadA
WOL on the road

-Entropiska damer på utflykt. Flyktiga ögonblick fritagna.

Denna utställning visades på Fylkingen 2009 och innehöll fotografier och videos med utgångspunkt i WOLs performance arbete.Avdelarlinjestreck2smal2