Lecture

Lecture

Performance på Gävle konstskola 2009.

WOL håller föreläsning och firar lärandets seger med noisemusik skapad av 12 födelsedagsljus som osynkat och vackert piper ”Happy birthday to you”.