Etude in black

Etude in black

Etude in black är den andra delen i vår serie performance verk som tar avstamp i finkulturella företeelser och bryter upp deras låsta regelverk i en expressiv befrielse akt.
I första delen, Etude in red, hängav vi oss åt lustmord på den klassiska musiksfären och lät primadonnorna framföra brutal och guttural noise på högsta volym.
Etude in black har som utgångspunkt den mängd glas som dukas fram på en finare krog vid en sexrätters middag. I vår bjudning får glasen dansa och skaka, klirra och klaga. Kanske ger de röst åt den mängd undertryckta energi som lätt skapas vid en finare middag…
Liksom i första delen är det konstnärernas gränsöverskridande energi som är styckets bärande del.
Uruppfördes på konserten Elsvets på Fylkingen den 18:e februari 2012.