Sal Mirabile

Sal Mirabile

Koreografi: Virpi Pahkinen, Scenografi: Lovisa Johansson, Dansens Hus 2006

När mitt verk Exsaltorium visades på Skulpturens hus 2005 inbjöd jag koreografen Virpi Pahkinen att dansa i utställningen. Det blev ett starkt visuellt möte. Vi utvecklade detta i dansverket Sal Mirabile som visades på Dansens hus 2006. Exsaltorium skapade där en visuell spänning som förlöstes i en flödande saltregnskomposition i föreställningens final.

”Detta måste vara årets skönhetsupplevelse – med Sveriges saltaste dansare. När Virpi Pahkinens särpräglade konstnärskap finner rätt motstånd och medspel i rum, ljus, musik och kropp uppstår sinnlig magi. Och tiden gör en extra loop i universum. I Sal Mirabile återfinns många av Pahkinens bekanta medarbetare, men för det poetiska rummet står en ny ”syskonsjäl”, konstnären Lovisa Johansson. Delar av hennes installation Exsaltorium (visad på Skulpturens hus 2005) gör Stora scenen till en saltkatedral. Här är en grotta av spetsiga stalaktiter, halva timglas som då och då pustar ut saltstrålar. De träffar metallskimrande toppar på golvet omgivna av mjuka salthögar. Ljudet liknar en stilla viskning, och i föreställningens klimax rör sig dansarna i och ur det tätnande regnets rytm. Det ofruktbara saltet föder något nytt. … Sällan har 830 människor varit så knäpptysta före applådtack. Man vill inte bryta förtrollningen utan känna tiden andas i kroppen och betrakta de förgängliga fotspåren i saltet.” A. Ångström, SvD

Avdelarlinjestreck2smal2