I lagets namn

IlagetsnamnD
I lagets namn

Manus: Greta Sundberg/Anders Hasselgren/Peter Barlach/Klara Grede
Regi: Mattias Knave
Scenografi och Kostym: Lovisa Johansson
Sörmlands Musik och Teater, 2003

”Pöbeln är en sällsam företeelse. Den består av en samling heterogena och för varandra obekanta element, men i det ögonblick en gnista av lidelse utgår från något av elementen elektrifieras hela massan och en plötslig organisering äger rum, en spontan fortplantning. Det sammanhangslösa blir då till sammanhang, larmet till en röst och de tusentals samlade människorna till ett djur, ett namnlöst monstrum. Dessa människor må ha samlats av ren nyfikenhet, men febern som sjuder har snart nått allas sinnen och vansinnet bryter ut.” Gabriel Tarde: Straffets filosofi, 1912

Scenografi: Scenografin består av en betongläktare och en vit rundhorisont. Läktarens övre del består av två vrid och skjutbara sektioner som skapar en mängd olika spelplatser. Pjäsens lags färger exponeras stort i flaggor, projektioner och supporterkläder. De fyra parallell historierna särskiljs tydligt i kostymernas olika stil och färgskala.Avdelarlinjestreck2smal2