Milky Way

MilkyWayL
Milky Way

Denna tre timmar långa performance visades i utställningen New Maternalisms, kurerad av Natalie Loveless, producerad av FADO performance art centre i Toronto.

Milky Way har sin startpunkt i min dotters första amningstäta halvår.
Den dyrbara mjölken och hungern efter denna mjölk var våra livs absoluta centrum. Mjölken bröt upp min gamla tidsuppfattning och skapade sin egen som rullade runt i eviga cykler utan hänsyn till om det var dag eller natt, tidigt eller sent. Endast mjölkens, hungerns och mättnadens lagar var giltiga.

Läs om Milky Way i Christine Poutneys blogg!
Avdelarlinjestreck2smal2