Ljudit

LjuditI
Ljudit

Ljudit består av konstnärerna och musikerna Lovisa Johansson, Arne Forsén, Bengt Carling, Kent Gustafsson och Mikael Hultdin. Ljudits specialité är ljudande performance/installationer i nära samspel med naturen.

Woodstock på Ricklundgården i Saxnäs, 2003.

Woodstock är en kåta förvandlad till kombinerat musikinstrument och konsertlokal. Ned genom rökgången hänger en ihålig stock med slangar och hörlurar för publiken. Stocken blir en ”stenåldersförstärkare” för den musik som vi skapar genom membran, strängar och röst på utsidan av kåtan.Avdelarlinjestreck2smal2