DUNK

DUNK

Rum-koncept, kostym: Lovisa Johansson
Musik: Arne Forsén
Dans: Sara Ruddock
Aktörer: Lovisa Johansson, Arne Forsén och Sara Ruddock
Fylkngen 2009 och Teater Sláva 2010

DUNK är ett poetiskt partitur för tio hängande vattendunkar. Tre aktörer hjälper dunkarna att dansa efter naturkrafternas förutsättningar -acceleration, gravitation, rotation. Det meditativa anslaget skärper publikens varseblivning. En bit in i förloppet har dunkarna fått eget liv och publiken skrattar spontant när den perfekta rotationen avbryts av ett inperfekt DUNK.