Lovisa Johansson

LovisaRam

Jag arbetar med performance, installationer, ljudkonst, video och scenografi. Tonvikten i mitt arbete på senare år har legat på performance.

WOL performanceduo. Konstnären Wenche Tankred och jag bildar tillsammans WOL performanceduo. WOLs uttryck strävar efter en normvidgande frihet som vänder världen upp och ner. Vi brukar det enkla och låga istället för det fina och upphöjda. Med humor som medel tar vi ställning för den lilla människan i samhällskroppen och det ofullkomliga och barnsliga inom var och en av oss. WOL försöker febrilt att göra rätt men misslyckas ständigt. Följande Fluxuscitat kan ses som en beskrivning även av WOLs arbete: “Fluxus …is the fusion of Spike Jones, Vaudeville, gag, children´s games and Duchamp” (Maciunas Fluxus manifesto, Klintberg, 2006) www.wolart.se

Jag arbetar även med performance i andra konstellationer.

Levande installationer kallar jag de verk jag arbetar med som är en blandform mellan installation och performance. Här är det skulpturala rummet huvudperson och konstnären assisterar materialens förvandlingar. Ett exempel:I Spröda skurar länkas hängande trådar samman med hjälp av knytande händer till en nätstruktur. Från olika punkter i det vita nätet sprids färg med hjälp av kapilärkrafter. När hela nätet är mångfärgat droppar överskottet ned på golvet och målas till mönster i en interaktiv del där publiken manövrerar radiostyrda bilar. För mig handlar installationen om lycka.

Installationer Jag är intresserad av rum som språk, konst att gå in i och omges av, rum som kommunicerar med dig och försätter dig i ett speciellt sinnestillstånd. Verket Exsaltorium är en sådan installation. Startpunkten för projektet var ljudet av sommarregn. Jag satt under ett paraply, lyssnade till regnet och plötsligt skapade ljudet i mig en stark upplevelse av “att komma hem”. Att söka förmedla den känslan med hjälp av ett rum blev vägledande för mitt arbete med Exsaltorium.

Ljudkonst När jag arbetar med ljudkonst är jag intresserad av det inre rum som skapas i lyssnaren. På det sättet blir även ljudkonst en sorts performance där handlingar och skeenden äger rum i lyssnarens fantasi, konstnären närvarande endast genom sin röst eller sina ljud. Lyssna gärna till ljudverket Ensam -en dubbelexponerad inre monolog.

Video konst Mitt sätt att arbeta med video är ofta nära besläktad med min performance konst. Att göra handlingar framför kameran kan ses som ett särfall av performance, där mötet med publiken är uppskjutet och den enda du möter i ögonblicket är du själv. Två sinsemellan mycket olika exempel: Hägring – en surrealistisk och erotisk resa genom ett inre landskap. White Black – ett existentiellt verk om mina erfarenheter av fertilitet och infertilitet.

LovisaRamLeft Scenografi Jag arbetar med scenografi för teater och dans. Jag tycker det är spännande att, med scenografin som medium, förmedla en tolkning av texten, idén eller koreografin som antingen går med eller mot den tolkning aktörerna förmedlar. Mitt scenografiska formspråk är skulpturalt och har ett tydligt visuellt koncept. Det finns ett kreativt utbyte mellan mina egna, konstnärliga projekt och mina scenografiuppdrag. Så arbetade jag tex vidare min installation Exsaltorium till scenografi för Virpi Pahkinens dansverk Sal Mirabile (som inspirerats av min installation).

Form/Struktur Jag är intresserad av strukturer som förändras över tid, rum som innehåller ett skeende. Rytm och rörelse är viktiga beståndsdelar av detta skeende, jag kallar det visuell musikalitet. Närvaro är också en central kvalitet -tingens, konstnärens och åskådarens upplevelse av ett gemensamt nu.

Tematik/idégrund Jag är intresserad av vårt samhälles människosyn, hur den förändras. Vi blir alltmer tävlingsinriktade, några vinner, många förlorar. Kanske är vi alla förlorare. Enligt modern lyckoforskning hänger den enskildes välmående intimt samman med hur gruppens övriga individer mår. Lycka på andras bekostnad är en chimär. Jag är intresserad av hur vi hänger samman. Ett sätt för mig att undersöka detta är att i performancens form blotta min egen mänskliga ynklighet, att vara den som inte är en vinnare.