Hemligt rum

Hemligtrum4
Hemligt Rum

Hemligt Rum byggde på improvisationer kring vad en människa kan göra när ingen ser henne, i sitt hemliga rum, på gränsen mellan rum och verklighet. Rummet, en träkonstruktion byggd efter min egen kropps mått, tecknade skarpa mönster av ljus och skugga på golvet. Visades på Konstfack 1996. SpiralN3