Gräns

Border1
Installationen Gräns visades på Rättviks konsthall, 2004.

Gräns är en spegelvänd text skriven på konsthallens 16 fönsterrutor, gränsen mot yttervärlden. På golvet ligger 16 speglar. Publiken rör sig fram och tillbaka i förhållande till speglarna för att kunna läsa textens olika delar. Små ord från ensamhetens gräns. En blick framåt mot längtan och möjligheten. På golvet bredvid speglarna står ett par barnskor.Avdelarlinjestreck2smal2