Exsaltorium

Q-Exsaltorium
Exsaltorium visades på Skulpturens Hus i Stockholm, 2005

Exsaltorium är en skulptur utsträckt i tiden.

Nio manshöga behållare av plexiglas, fyllda med fint hushållssalt, hänger i Skulpturens Hus stora sal. Från hål i behållarnas botten rinner salt i vita linjer genom luften. På golvet står genomskinliga koner som sprider saltet i vida cirklar.  När saltet träffar  plastkonerna uppkommer ett ljud som är mycket likt sommarregn.Regnet ökar och minskar i styrka. Denna rörelse skapas av motoriserade luckor, styrda från en Basic Stamp modul. Behållarna fylls efterhand på med nytt salt.

I Exsaltorium är det gravitationen, slumpen och besökarnas fötter som är medskapare i det vita landskap som formas och växer. Verket är en fråga vars svar ständigt förändras.
Avdelarlinjestreck2smal2