Ensam, Tvåsam, Flersam

Ensam, Tvåsam, Flersam

Visades på Röda sten i Göteborg 2006.

Ensam, Tvåsam, Flersam är en ljudkonst triptyk där de tre delarna har kommit till i tre existentiellt väsenskilda situationer i livet. Ensam kom till 1996 och var då en del av en performance som visades på Konstfack och Teater Trixter i Göteborg. I ett ostädat, smutsigt litet rum ligger en kvinna naken under täcket. Publiken pressar sig in, det är trångt. När alla är inne stängs dörren och vi hör hur den går i lås. Ljudverket Ensam hörs från en liten bandspelare. Det är en sorts dubbelexponering där en strikt almanacksrösts uppräknande av varje datums yttre handlingar kontrasteras mot en inre röst som talar om längtan och ensamhet. Tvåsam kom till 1998 och är ett polyfoniskt collage av olika pars berättelser av hur de träffade varandra. Det visades från början i installationen/performancen ”På den vägen är det” i Norra Hammarbyhamnen. Flersam gjordes 2006 och är sprunget ur den akuta upplevelse av livets skörhet jag erfor under min graviditet.