Skör

CarlaBrew-q
Skör var en utställning på Carla Brew Gallery i Stockholm, 2008

I utställningen visas videoverket White and Black, fotosviten Andas och skulpturen+videon Skör. Gemensam utgångspunkt för verken är den akuta känsla av livets skörhet som jag upplevde när jag väntade min dotter. Verken tar sig an den personliga erfarenheten på olika sätt. I videon är det intima tilltalet påtagligt hudnära, i fotografierna finns mer av drömd förhöjning och objekten har en minimalistisk karaktär.

Fotosviten Andas är tagen i samarbete med Inu Enescu, fotograf.
Avdelarlinjestreck2smal